اختلافات و دعاوی گمرکی

به دلیل اهمیت تنظیم بازار کالا به خصوص کالاهای اساسی توسط دولت ها و همچنین کنترل قیمت های مربوط به کالاها در سطح بازار، وظیفۀ نظارت بر ورود و خروج کالاها از مرزها که باید مطابق با قوانین و مقررات حاکم انجام شود، بر عهدۀ گمرک می باشد.

مطابق با تعریف ارائه شده در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، «گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد. گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک‌آن است‌که:

۱. الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.

۲. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.

۳. معافیت ‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.

۴. حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.»

آشنایی اصولی با قوانین و مقررات و نظامات حاکم بر گمرک، ازجمله معافیت ها و ممنوعیت های گمرکی، اولین گام برای اشخاصی است که تمایل به صادرات و واردات دارند. جهل به قوانین گمرکی و درک و تفسیر نادرست آنها می تواند به توقف و توقیف کالاها بیانجامد که همین موضوع می تواند خسارات های جبران ناپذیری را به بازرگانان و تجار وارد بیاورد.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور گمرکی می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

 • بیمه
 • تخلفات گمرکی
 • ترخیص کالا
 • تقلب
 • حقوق گمرکی در معاهدات بین المللی
 • حقوق و تکالیف اشخاص
 • حقوق و تکالیف گمرک
 • حمل و نقل کالا
 • رژیم های گمرکی
 • قاچاق کالا و ارز
 • مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی و حدود مسئولیت گمرک
 • معافیت ها و ممنوعیت های گمرکی
 • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ امور گمرکی و مسائل حقوقی مربوط به آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.