اختلافات و دعاوی وصیت و ارث

وصیت و ارث دو موضوع متفاوت ولی مرتبط با یکدیگر هستند که نتیجۀ آنها بعد از فوت افراد آشکار می گردد.

در نظام حقوقی ایران، وصیت به دو نوع تملیکی و عهدی تقسیم می شود. وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگر مأمور می نماید.

وصیت کننده «موصی»، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است «موصی‌له»، مورد وصیت «موصی‌به» و کسی که به موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثُلث یا بر صغیر قرار داده می شود «وصی» نامیده می شود.

نگارش وصیت نامه و آشنایی با حقوق و تکالیف مربوط به موصی، موصی‌له، موصی‌به و وصی موضوعاتی هستند که عوام مردم اطلاعات چندانی از آنها ندارند و حتی در بعضی موارد دانسته های ایشان کاملاً برخلاف قوانین و مقررات است؛ برای مثال، محروم کردن یک یا چند نفر از ورثه از ارث مطابق با مادۀ ۸۳۷ قانون مدنی، غیرنافذ است. 

اما در خصوص ارث باید به این نکته اشاره کرد که ارث و تقسیم ترکه ازجمله مباحث پیچیده در حقوق است که به دقت بسیار بالایی نیاز دارد.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور وصیت و ارث می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • ابطال وصیت نامه
  • تقسیم ارث
  • تنفیذ وصیت نامه
  • دعاوی ثلث
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ وصیت و ارث و مسائل حقوقی مربوط به آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.