اختلافات و دعاوی شهرداری

شهرداری به عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی وظیفۀ ادارۀ شهر و مسائل مرتبط با آن ازجمله حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری را برعهده دارد.

اختیارات گستردۀ شهرداری ها و همچنین قدرت دخل و تصرف آنها در زمینۀ امور شهری که در قوانین و آیین نامه های مرتبط پیش بینی شده است، باعث پیچیدگی در نحوۀ کار این نهاد شده است.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور شهرداری می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • دعاوی مربوط به تغییر کاربری و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
  • دعاوی مربوط به قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداری
  • دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۱۲ ماده زمین شهری
  • کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
  • کمیسیون ماده ۹۰ شهرداری
  • کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ شهرداری و مسائل حقوقی مربوط به آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.