اختلافات و دعاوی مربوط به دادرسی فوری

یکی از مشکلات عمدۀ طرح دعوی در محاکم دادگستری، طولانی بودن فرایند رسیدگی به اختلاف و رسیدن به نتیجه است که بعضاً ممکن است چندین سال به طول بیانجامد. بعضی مواقع نیز طرف مقابل با آگاهی از قوانین و مقررات یا مشاوره با وکیل، از مُفاد قانونی موجود برای طولانی شدن فرایند رسیدگی استفاده می کند تا طرف مقابل را از طرح دعوی پشیمان و یا نظر وی را برای مذاکرۀ مجدد جلب نماید تا هر دو طرف سریع تر به نتیجۀ دلخواه برسند. با توجه به این مشکل، قانونگذار برای متضرر ابزاری به نام اقدامات تأمینی پیش بینی کرده است که با رعایت شرایطی خاص، و به منظور حفظ حقوق متضرر، رسیدگی به درخواست وی سریع تر انجام شود. 

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور دعاوی مربوط به دادرسی فوری (درخواست ها) می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • تأمین اتباع بیگانه
  • تأمین خواسته
  • تأمین دعوی واهی
  • تأمین دلیل
  • سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ دعاوی مربوط به دادرسی فوری (درخواست ها) و مسائل حقوقی مربوط به آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.