بخش اول: کلیات

۱. وکیل بان یک پایگاه اینترنتی مستقل است که به هیچ نهاد، موسسه و حزبی وابسته نبوده و تحت مقررات جمهوری اسلامی ایران به فعالیت می پردازد. این پایگاه در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ در ستاد ساماندهی سایت های اینترنتی ایرانی به ثبت رسیده است.

۲. هزینه های احتمالی که بابت ثبت نام از اعضاء گرفته می شود صرف نگهداری، تحقیق و توسعه در وکیل بان و همچنین تبلیغات برای آن می شود (در حال حاضر ثبت نام در وکیل بان رایگان است).

۳. وکیل بان پیشنهادی از سوی اداره کنندگان آن دائر بر در اختیار قراردادن اطلاعات وکلاء در موتور جستجوی آن به منظور شناسایی از سوی وکیل جویان است. از این رو، روابط میان اداره کنندگان وکیل بان و وکلاء قراردادی خصوصی در قالب مادۀ ۱۰ قانون مدنی میان ایشان است. 

 

بخش دوم: حقوق و تکالیف وکیل

۱. در ایران تنها وکلای کانون های وکلای دادگستری و تبصره ماده ۱۸۷ می توانند در وکیل بان ثبت نام نمایند. مدارک وکلایی که در خارج از ایران مشغول به فعالیت هستند باید به تأیید مقامات صلاحیتدار در ایران رسیده باشد. 

۲. وکلای ثبت نام کننده در وکیل بان متعهد می شوند تا اصول و قواعد اخلاقی و علمی را مطابق با عرف، قوانین و سوگندنامۀ وکالت رعایت نمایند. در صورت طرح شکایات مکرر از سوی موکلین یا وکیل جویان، وکیل خاطی بدون بازگرداندن مبلغ ثبت نام از وکیل بان حذف خواهد شد و وکیل بان هیچ گونه مسئولیتی در اینگونه موارد نخواهد داشت.

۳. وکلا مکلف هستند اطلاعات خواسته شده را مطابق با واقعیت ارائه نمایند و مسئولیت ارائه مطالب خلاف واقع با ایشان است. شایان ذکر است، اطلاعات ثبت شده برای کلیه وکیل جویان نمایش داده می شود. در صورت عدم توجه به سیاست ها و ضوابط تعیین شده از سوی وکیل بان از سوی وکلا در زمان ثبت نام، پروفایل ایشان بلافاصله حذف خواهد شد. 

۴. امکان به روز رسانی سیاست ها و قوانین وکیل بان در چارچوب هدف اصلی آن وجود دارد و پذیرش قوانین و سیاست های کنونی، به معنی پذیرش به روز رسانی هایی که در آینده در این زمینه رخ خواهد داد نیز می باشد. 

۵. ثبت نام در وکیل بان (و پرداخت مبلغ عضویت) به منزلۀ قبول سیاست ها و قوانین وکیل بان از سوی وکلاء است.

 

بخش سوم: حقوق و تکالیف وکیل جو

۱. شخصی که از طریق وکیل بان به جستجوی وکیل می پردازد، وکیل جو نامیده می شود.

۲. استفاده از خدمات مختص وکیل جویان برای ایشان رایگان است.

۳. اگرچه مدارک و مستندات وکلا در وکیل بان بررسی می شود اما وکیل جویان در صورت به توافق رسیدن با وکیل مورد نظر خود و پیش از سپردن وکالت در حوزۀ موضوع وکالت به وی، باید پروانه و مجوز وکالت وکیل مورد نظر را بررسی نمایند.

۴. وکیل بان مسئولیتی در قبال تعهدات وکلاء در قبال موکلین و روابط میان ایشان ندارد. در صورتیکه وکیلی مرتکب تخلف گردید، وکیل جو می تواند مسئله را با اسناد و مدارک موثق برای وکیل بان (بخش ثبت شکایت) ارسال نماید. در چنین مواردی پیشنهاد می شود موضوع از طریق مرجع ثبت شکایت مربوطه نیز پیگیری شود.

5. امکان به روز رسانی سیاست ها و قوانین وکیل بان در چارچوب هدف اصلی آن وجود دارد و پذیرش قوانین و سیاست های کنونی، به معنی پذیرش به روز رسانی هایی که در آینده در این زمینه رخ خواهد داد نیز می باشد.

 

بخش چهارم: حقوق و تکالیف وکیل بان

۱. وکیل بان متعهد می شود تا یک صفحه اختصاصی به هر یک از وکلای ثبت نام کننده اختصاص دهد تا اطلاعات ایشان در آن به نمایش گذاشته شود.

۲. وکیل بان متعهد می شود تا بخشی از درآمدهای خود را به تبلیغ حرفه وکالت و به طور خاص سایت وکیل بان اختصاص دهد.

۳. وکیل بان متعهد می شود تا اطلاعات خصوصی وکلاء و وکیل جویان را حفظ و به شکل مطلوب از آنها نگهداری نماید.

۴. وکیل بان به دلیل حفظ حریم خصوصی وکلاء و وکیل جویان نظارتی بر مکاتبات میان ایشان نخواهد داشت؛ تنها استثنای این مقرره در بخش «طرح پرسش» است که با توجه به عام بودن وکلای مخاطب پرسش، توسط کارشناسان وکیل بان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.