وکیل بان برنامه ای است که با پشتیبانی «دیداد | مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی» آغاز شده است و به دنبال ارتقای فرهنگ وکالت در جامعۀ ایرانی از طریق تخصصی کردن حرفۀ وکالت است که این امر به نفع هر دو قشر وکیل جویان و وکلا خواهد بود.