اختلافات و دعاوی دادگاه انقلاب

نظام حقوقی ایران بر اساس گسترۀ صلاحیت مراجع قضایی، دو نوع صلاحیت عام و صلاحیت خاص را برای دادگاه ها قائل شده است.

مراجع قضایی که دارای صلاحیت عام هستند، اصولاً می توانند به تمامی دعاوی مطروح در آنها رسیدگی نمایند غیر از مواردی که به موجب قانون استثناء شده و در صلاحیت مراجع قضایی با صلاحیت خاص قرار می گیرند. برعکسِ مراجع قضایی با صلاحیت عام، مراجع قضایی با صلاحیت خاص تنها صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرائم را دارند که به طور خاص در قانون مشخص شده است.

دادگاه انقلاب ازجمله مراجع قضایی با صلاحیت خاص است که مطابق با مادۀ ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:

۱. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض؛

۲. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری؛

۳. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛

۴. جاسوسی به نفع اجانب؛

۵. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر؛

۶. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور دادگاه انقلاب می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • دعاوی مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان
  • دعاوی مواد مخدر
  • دعاوی ناشی از اصل ۴۹ قانون اساسی
  • دعاوی ناشی از رباء و ارتشاء
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ دادگاه انقلاب و پرونده های مطروح در آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.