اختلافات و دعاوی خانوادگی

خانواده نقش اساسی و محوری را در جامعۀ ایرانی ایفاء می کند و از این جهت حقوق مربوط به خانواده از اهمیت فوق العاده ای در نظام حقوقی ایران برخوردار است. شکل گیری دادگاه خانواده را می توان جلوه ای از جایگاه و اهمیت مسائل خانواده در نظام حقوقی ایران دانست. دادگاه خانواده ازجمله مراجع قضایی با صلاحیت خاص است که مطابق با مادۀ ۴ قانون حمایت از خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی زیر را برعهده دارد:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳. شروط ضمن عقد نکاح؛

۴. ازدواج مجدد؛

۵. جهیزیه؛

۶. مهریه؛

۷. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت؛

۸. تمکین و نشوز؛

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛

۱۱. نَسَب؛

۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

۱۴. نفقۀ اَقارب؛

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛

۱۶. سرپرستی کودکان بی سرپرست؛

۱۷. اهدای جنین؛

۱۸. تغییر جنسیت.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور خانواده می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

 • اثبات رابطه زوجیت
 • اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد
 • استرداد جهیزیه و هدایای دوران نامزدی
 • حضانت و سلب حضانت
 • دعاوی مربوط به اخذ اجازه ازدواج برای دختر باکره
 • دعاوی مربوط به اصل نکاح و اصل طلاق (انکار و اثبات)
 • دعاوی مربوط به حقوق مالی زوجه (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و ...)
 • دعاوی مربوط به طلاق(انواع طلاق)
 • دعاوی مربوط به نشوز
 • دعوای اعسار از پرداخت مهریه
 • الزام به ثبت واقعه نکاح
 • فسخ نکاح
 • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ امور خانواده و مسائل حقوقی مربوط به آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.