اختلافات و دعاوی حقوق بین الملل اقتصادی

تجارت و سرمایه گذاری در سطح بین المللی دغدغۀ بسیاری از تجار و بازرگانان است که تمایل دارند حوزۀ فعالیت خود را گسترش دهند و سود خود را چند برابر نمایند. در فعالیت های تجاری بین المللی، که یکی از طرفین در کشور دیگری اقامت دارد، آگاه بودن به قوانین ملی کشورهای مبداء و مقصد تجارت، و اصول حقوقی تجارت در سطح بین المللی و همچنین آشنایی با معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مانند موافقتنامه های دوجانبۀ سرمایه گذاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بازرگانان و تجار در زمان انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری بین المللی باید ملاحظات و نظامات ملی، خارجی و بین المللی را مدنظر قرار دهند.

در صورت بروز اختلاف میان طرفین یک قرارداد تجاری یا سرمایه گذاری بین المللی نیز انتخاب شیوۀ حل و فصل اختلافات و پیگیری و مدیریت دعوی در محاکم قضایی خارجی یا مراجع داوری بین المللی مهارت ها و توانایی های خاصی را می طلبد که خارج از توانایی های تجار و سرمایه گذاران است.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور حقوق بین الملل اقتصادی می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

 • بیمه سرمایه گذاری خارجی
 • بیمۀ کالاها در هنگام حمل و نقل بین المللی
 • تجارت و سرمایه گذاری بین المللی
 • تعرفه های گمرکی
 • حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی
 • داوری اختلافات سرمایه گذاری و قواعد آن
 • داوری های تجاری بین المللی
 • ریسک های قانونی سرمایه گذاری در کشورها
 • سازمان جهانی تجارت
 • ضمانت نامه های تجاری بین المللی و گشایش ال سی ها
 • قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری بین المللی
 • قواعد تجارت بین الملل
 • قوانین جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران و سایر کشورها
 • قوانین مالیاتی و مالیات مضاعف موثر در سرمایه گذاری
 • قوانین مربوط به رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری
 • مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی کالا
 • ملی کردن سرمایه گذاری
 • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ حقوق بین الملل اقتصادی دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.