اختلافات و دعاوی ثبت احوال

اسناد ثبت احوال مربوط به امور تولد، وفات، نام، سن، اطلاعات ازدواج و فرزندان و سایر موارد مرتبط هستند که در شناسانامۀ افراد ثبت می شوند. با توجه به اهمیت نظم عمومی که تغییر اطلاعات مربوط به ثبت احوال افراد می تواند سبب متزلزل گشتن آن شود، قانونگذار تنها در موارد استثنائی و خاص به افراد اجازه می دهد تا نسبت به تغییر و اصلاح این اطلاعات اقدام نمایند.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور دعاوی ثبت احوال می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • اصلاح شناسنامه
  • تغییر نام خانوادگی
  • تغییر نام کوچک
  • صدور شناسنامه جدید
  • سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ دعاوی ثبت احوال و مسائل حقوقی مربوط به آنها دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.