اختلافات و دعاوی تابعیت، اقامت و پناهندگی

اساساً شهروندان یک کشور به دلیل وابستگی سیاسی - اجتماعی خود به آن کشور، دارای حقوق و تکالیفی هستند و اصولاً نسبت به اشخاص خارجی از مزایایی نیز در کشور خود بهره می بردند. تغییر تابعیت، اخذ اقامت و درخواست پناهندگی به دلیل آنکه می توانند بر روی تابعیت افراد اثرگذار باشند و متعاقباً حقوق و تکالیف افراد را تغییر دهند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.

تغییر تابعیت، اخذ اقامت و درخواست پناهندگی ازجمله مسائل حقوقی هستند که قوانین بیش از یک کشور در آنها مداخله دارد، از این رو آشنایی یا قوانین و مقررات کشور مبداء و کشور مقصد در خصوص مباحث پیش گفته اجتناب ناپذیر است.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور تابعیت، اقامت و پناهندگی می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • اخذ اقامت
  • اخذ پذیرش دانشگاه
  • اخذ تابعیت جدید
  • اقامت دانشجویی
  • مشاوره در امور پناهندگی
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ تابعیت، اقامت و پناهندگی و مسائل حقوقی مربوط به آنها دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.