اختلافات و دعاوی بیمه

بیمه سازوکاری مهم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص به حساب می آید که جبران تمام یا بخشی از ضرر و زیان ناشی از یک فعالیت یا خدمت یا حادثه را مطابق با ضوابط و معیارهای از پیش تعیین شده، تضمین می کند. اگرچه اهمیت و جایگاه بیمه برای تجار و بازرگانان ملموس و قابل درک است ولی سایر اقشار جامعه با ابعاد و آثار بیمه در زندگی خود آشنایی چندانی ندارند و همین موضوع می تواند زمینه ساز مشکلات بزرگی برای آنان شود. برای مثال، طبق مادۀ ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها «مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها بوسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند.»

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور بیمه می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • بیمه سرمایه گذاری خارجی
  • بیمه کالاها در هنگام حمل و نقل بین المللی
  • بیمه کالاها در هنگام حمل و نقل داخلی
  • حقوق و تکالیف بیمه گذار
  • حقوق و تکالیف بیمه گر
  • قرارداد بیمه
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ بیمه و مسائل حقوقی مربوط به آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.