اختلافات و دعاوی بانکی و بانکداری

به دلیل نقش پُر رنگ نظام بانکی در میان سیاست های اقتصادی دولت ها، نظام بانکی و بانکداری در هر کشوری اصولاً متأثر از سیاست ها و تصمیمات بانک مرکزی در آن کشور می باشد که این سیاست ها و تصمیمات در چارچوب قوانین و آیین نامه های خاص اتخاذ می گردد. بنابراین، نظام بانکی و بانکداری متشکل از مقررات و آیین نامه های مرتبط با نظام بانکی و بانکداری از یک سو و سیاست ها و تصمیمات بانک مرکزی از سوی دیگر است که یک نظام گسترده و پیچیده را شکل می دهد.

نظام بانکی و بانکداری در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و قوانین مرجع، مصوبات شورای پول و اعتبار، مصوبات هیئت وزیران، مقررات ارزی و بخشنامه های بانک مرکزی شالودۀ این نظام را تشکیل می دهند.

بدیهی است ریسک انجام فعالیت های اقتصادی از طریق بانکداری و عملیات های بانکی بدون حضور مشاوران حقوقی و وکلا بسیار بالا خواهد بود.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور بانکی و بانکداری می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • اعتبارات اسنادی
  • تاسیس و راه اندازی موسسات اعتباری
  • تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران
  • تبدیل موسسات اعتباری به بانک
  • تسهیل اعطای تسهیلات بانکی
  • جبران خسارات بانک
  • عملیات بانکی بدون ربا
  • مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در خصوص امور بانکی و بانکداری و مسائل حقوقی مربوط به آنها دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.