شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
نتایج انتخابات سی امین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز _ اسفند ۱۳۹۶

سی امین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز پنجشنبه مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد که بنابر اعلام وب سایت کانون مرکز، افراد زیر با کسب بیشترین آراء، به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند:

١. صمد زاهدپاشا >>>  ٢١٩٦ رأی

٢. دکترعیسی امینی >>> ١٨٧٢ رأی

٣. دکترکامران آقایی >>> ١٦٩١ رأی

٤. دکتر امیر حسین آبادی >>> ١٥٥٦ رأی

٥. دکتر محمد رضا پاسبان >>> ١٤٢٨ رأی

٦. حسین طالع >>> ١٤٢٥ رأی

٧. دکتر جعفر کوشا >>> ١٣٩٨ رأی

٨. نادر دیوسالار >>>١٣٤٧ رأی

٩. سیدمهدی حجتی >>> ١٢٤٢ رأی

١٠. دکتر منصور پورنوری >>> ١٢١٧ رأی

١١. دکترمیترا ضرابی >>> ١٢٠٩ رأی

١٢. دکتر بهشید ارفع نیا >>> ١٢٠٤ رأی

١٣. بهروز یغمایی >>> ١١٩٨ رأی

١٤. محسن بزرگی >>> ١١١٨ رأی

١٥. سعید باقری >>> ١٠٩٠ رأی

١٦. دکتر محمود حبیبی >>> ١٠٥١ رأی

١٧. صدیقه حجت پناه >>> ١٠٤٤ رأی

١٨. دکتر کارن روحانی >>> ٩٧٨ رأی