پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
آمار تعداد شرکت کنندگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۴ کانون های وکلای دادگستری ایران

به نقل از اسکودا ـ آزمون کارآموزی وکالت در تاریخ ۰۶ آذرماه سال ۹۴ همزمان در ۲۳ مرکز استان برگزار خواهد شد. تاریخ توزیع کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۰۳ آذر ۱۳۹۴ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org است.

 

همچنین آمار تفصیلی شرکت کنندگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل است:

 

 

نام کانون

داوطلبین خانم

داوطلبین آقا

جمع کل

مرکز

۱۰۵۸۴

۱۱۲۱۹

۲۱۸۰۳

آذربایجان شرقی

۱۲۷۷

۲۰۳۵

۳۳۱۲

فارس

۲۰۱۳

۲۱۴۲

۴۱۵۵

اصفهان

۱۷۷۲

۱۵۷۶

۳۳۴۸

آذربایجان غربی

۹۶۰

۱۳۲۶

۲۲۸۶

مازندران

۱۱۹۴

۱۱۷۳

۲۳۶۷

خراسان

۱۱۲۸

۸۴۶

۱۹۷۴

گیلان

۱۰۹۹

۹۴۹

۲۰۴۸

قزوین

۵۵۵

۵۹۹

۱۱۵۴

خوزستان

۱۳۶۸

۱۵۹۷

۲۹۶۵

کرمانشاه

۹۷۸

۱۳۰۷

۲۲۸۵

همدان

۴۹۸

۵۴۸

۱۰۴۶

قم

۴۸۴

۷۷۳

۱۲۵۷

کردستان

۴۵۲

۵۸۰

۱۰۳۲

گلستان

۷۸۳

۸۴۴

۱۶۲۷

اردبیل

۶۳۵

۱۰۱۵

۱۶۵۰

مرکزی (اراک)

۳۴۷

۳۸۹

۷۳۶

بوشهر

۸۱۸

۱۱۳۲

۱۹۵۰

زنجان

۴۷۴

۶۱۳

۱۰۸۷

لرستان

۵۷۱

۶۹۳

۱۲۶۴

کرمان

۸۴۸

۸۱۶

۱۶۶۴

البرز

۱۲۶۲

۱۵۹۷

۲۸۵۹

چهارمحال و بختیاری

۲۸۷

۳۷۲

۶۵۹

جمع کل

۳۰۳۸۷

۳۴۱۴۱

۶۴۵۲۸