وکلا

حمیدرضا کاکاوند
بانکی و بانکداری
تهران
امین قسیمی
حقوق بین الملل اقتصادی
تهران
سید سیاوش حسینی
دعاوی مربوط به دادرسی فوری (درخواست ها)
تهران
سیده وجیهه قرشی یزدی
مالکیت فکری
خراسان رضوی
ابوالفضل فاضلی
وصیت و ارث
مرکزی
سیدجلال میرکاظمی
دیوان عدالت اداری
تهران
نغمه فرهود
دادگاه انقلاب
تهران
هادی حسینی
شهرداری
تهران
سپیده اسکندری
قرارداد
مرکزی
معصومه عبداله نژاد
خانواده
تهران