وکلا

محمد جواد زینلی
بانکی و بانکداری
خراسان رضوی
امین قسیمی
حقوق بین الملل اقتصادی
تهران
سید سیاوش حسینی
دعاوی مربوط به دادرسی فوری (درخواست ها)
تهران
سیده وجیهه قرشی یزدی
مالکیت فکری
خراسان رضوی
ابوالفضل فاضلی
وصیت و ارث
مرکزی
سیدجلال میرکاظمی
دیوان عدالت اداری
تهران
حسن باغستانی
دادگاه انقلاب
تهران
هادی حسینی
شهرداری
تهران
حسین عطاری
قرارداد
تهران
نرگس شهسواری
خانواده
تهران