وکلا

شهریار خاک نژاد
بانکی و بانکداری
تهران
امین قسیمی
حقوق بین الملل اقتصادی
تهران
سید سیاوش حسینی
دعاوی مربوط به دادرسی فوری (درخواست ها)
تهران
سیده وجیهه قرشی یزدی
مالکیت فکری
خراسان رضوی
ابوالفضل فاضلی
وصیت و ارث
مرکزی
سیدجلال میرکاظمی
دیوان عدالت اداری
تهران
محسن افشاری
تجاری
اصفهان
حسن باغستانی
دادگاه انقلاب
تهران
هادی حسینی
شهرداری
تهران
افتخار توکلی
ملک
تهران
حسین عطاری
قرارداد
تهران
خدیجه فیضی پوررفعت
خانواده
آذربایجان شرقی